• Meþe Konaklarý projemizin yapýmý hýzla devam ediyor. Fiyat artýþýndan önce yerinizi almayý unutmayýn. www.mesekonaklari.com
  • Cappadocia projemizdeki tüm dairelerimiz satýlmýþtýr. Gösterdiðiniz ilgiye çok teþekkür ederiz. www.cappadocia.ae
  • Yeni projemiz Villa Heights ýn lansmaný yapýldý.
 

Copyright 2008 Alce All rights reserved